Header AD

“ครั้งหนึ่งเคยได้จับพระหัตถ์พระเจ้าแผ่นดิน” ความทรงจำของ “หลวงพ่อคูณ” ครั้งรับเสด็จฯ “ในหลวง”

loading...


เหตุการณ์ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของคนไทยไม่รู้ลืม คือเหตุการณ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โดยมีเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่  “หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ”  รับเสด็จฯ อย่างยิ่งใหญ่ เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2538 โดยหลวงพ่อคูณยังได้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินจำนวน 72 ล้านบาท แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ สร้างความปลาบปลื้มแก่พสกนิกรทั่วประเทศ โอกาสนั้น  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ทรงฉายภาพหลวงพ่อคูณ ซึ่งกำลังเดินอยู่และหยุดพระดำเนินประทับบริเวณริมระเบียงของพระอุโบสถ และทรงมีพระราชปฏิสันถารกับหลวงพ่อคูณ nหลังจากส่งเสด็จฯแล้ว หลวงพ่อคูณกล่าวกับผู้สื่อข่าวอย่างอารมณ์ดีว่า “หายเหนื่อยแล้ว” โดยหลวงพ่อคูณได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวไว้เมื่อปี 2538 ในหนังสือ “บันทึกวันประวัติศาสตร์ เสด็จฯวัดบ้านไร่” หลวงพ่อคูณ ไว้อย่างน่าสนใจว่า

ผู้สื่อข่าว : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสหรือไม่
หลวงพ่อคูณ : “ท่านไม่ได้พูดอะไรเลย ท่านไม่ได้ตรัสอะไรเลยทั้งสองพระองค์”
ผู้สื่อข่าว : ทั้งสองพระองค์รับสั่งถึงสารทุกข์สุกดิบของหลวงพ่อคูณอย่างไรบ้าง
หลวงพ่อคูณ : “ท่านถามถึงน้ำที่ไหลเข้าบึง ก็บึงที่เห็นอยู่ตรงนี้ ถามกับพวกหน่วยชลประทานว่าทำอย่างไร น้ำจะมา น้ำจะไหล”
ผู้สื่อข่าว: คำแรกที่หลวงพ่อคูณได้พูดออกไปกับในหลวงใช้คำว่าอะไร
หลวงพ่อคูณ :  “ก็ไม่ได้พูดอะไร เจอกันก็เห็นกันไกลๆ”
ผู้สื่อข่าว : ตอนที่ในหลวงทรงถ่ายภาพหลวงพ่อคูณ รับสั่งอย่างไรบ้าง
หลวงพ่อคูณ : “ไม่ได้ตรัสอะไร ให้ยืนเฉยๆแล้วท่านก็ถ่าย ดูเหมือนสองครั้ง”
 ผู้สื่อข่าว : ครั้งแรกที่หลวงพ่อคูณพบกับในหลวงและราชินี รู้สึกตื่นเต้นหรือไม่
หลวงพ่อคูณ : “ก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรหรอก รู้สึกว่าดีใจหลาย”
ผู้สื่อข่าว: วันนี้หลวงพ่อเหนื่อยมากมั้ย หลวงพ่อคูณกล่าวว่า
หลวงพ่อคูณ : “กูไม่เหนื่อยอะไร ก็พออยู่ได้ กูยังได้จับพระหัตถ์ของพระเจ้าแผ่นดินอีกหละ ท่านก็ไม่เห็นว่า”
loading...
ผู้สื่อข่าว : จับตอนไหน
หลวงพ่อคูณ : “จับตอนที่ขึ้นรถขากลับ”
ผู้สื่อข่าว : ในหลวงได้รับสั่งอะไรพิเศษหรือไม่
หลวงพ่อคูณ : “ไม่มี ท่านก็ห่วงแต่เรื่องน้ำมากที่สุดเลย”
ผู้สื่อข่าว : พระองค์ห่วงเพราะกลัวน้ำเสียใช่หรือไม่
หลวงพ่อคูณ : หลวงพ่อคูณตอบ ไม่ใช่กลัวประชาชนจะอดน้ำ อยากให้ไปทำทางน้ำ ขุดลอกให้มีน้ำเข้าบึงเข้าบ่อนั่นแหละ
ผู้สื่อข่าว : เงินที่หลวงพ่อคูณถวาย 72 ล้านบาท ในหลวงมีรับสั่งอย่างไรบ้าง
หลวงพ่อคูณ : “ก็ไม่ได้ตรัสอะไร กูก็ไม่ได้ว่าอะไร ทูลเกล้าฯด้วยใจศรัทธาจริงๆ ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้น”
ผู้สื่อข่าว : หลวงพ่อคูณใช้คำแทนตัวเองว่าอะไร
หลวงพ่อคูณ : “ก็ไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้นหรอก”

loading...
“ครั้งหนึ่งเคยได้จับพระหัตถ์พระเจ้าแผ่นดิน” ความทรงจำของ “หลวงพ่อคูณ” ครั้งรับเสด็จฯ “ในหลวง” “ครั้งหนึ่งเคยได้จับพระหัตถ์พระเจ้าแผ่นดิน” ความทรงจำของ “หลวงพ่อคูณ” ครั้งรับเสด็จฯ “ในหลวง” Reviewed by Bee Director on 4:53 AM Rating: 5